Facebook Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid

Welkom bij Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheidWelkom bij Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid van de ouderenfondsen Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo. In 2012 namen wij het initiatief voor het programma, waarin vitale senioren zich inzetten voor de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen op een manier die hen beide goed doet. Op 25 maart 2015 sloten wij het programma af door tijdens de Parade Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid onze resultaten en leerervaringen met ruim 500 deelnemers te delen.

Dat delen doen we op deze website ook met u. Daarnaast geeft het verslag u een indruk van de Parade Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid en de presentaties van een aantal sprekers geven u meer inhoudelijke informatie. De kern van onze leerervaringen en tips hebben we samengebracht in een brochure.


DOCUMENTEN EN VERWIJZINGEN


Themaprogramma Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid


Parade Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid
De achtergrondfoto is afkomstig uit: Het is later, een uitgave van Stichting Morgen Wij, Fotograaf: Thomas Manneke.