Facebook Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid

Welkom bij 'Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid'Veertig mooie projecten


In februari 2013 zijn 40 projecten geselecteerd om deel te nemen aan Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid.

Meer weten?


Via onze nieuwsbrief en Facebook houden wij u graag op de hoogte van Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid.

TussenstandVera Broos van Stichting Kunst in de Zorg uit Amsterdam vertelt hoe het met het project gaat.

De Tafel Van Vier
De Tafel van Vier brengt vier partijen bij elkaar: kwetsbare ouderen, vitale senioren, kunst en zorg/welzijn. Aan hun gesprekstafel wordt allereerst goed geluisterd naar de kwetsbare oudere: wat brengt hem of haar geluk? Dit wordt vertaald in gezamenlijke kunstprojecten; bijvoorbeeld door met elkaar het verhaal van een kwetsbare oudere uit te beelden of iets moois te maken uit schijnbaar waardeloos materiaal in het leven of huis van de kwetsbare oudere. Vitale senioren worden uitgedaagd en geïnspireerd om zelf creatieve/kunstzinnige ontmoetingsvormen en activiteiten met kwetsbare ouderen vorm te geven.
Tussenstand, november 2013

Waar zijn jullie de afgelopen maanden vooral mee bezig in het project?
We hebben sinds eind april in zes zorgcentra van Amsta activiteiten met kwetsbare ouderen georganiseerd, zowel een op een contacten als met groepen. De vitale senioren zijn begeleid en geïnspireerd door kunstenaars en theatermakers om creatieve ontmoetingsvormen en activiteiten met kwetsbare ouderen vorm geven.

Waar zijn jullie tot nu toe het meest trots op?
Er hebben zesentwintig vitale senioren meegedaan. Hun ontmoetingen met kwetsbare mensen zoals mensen met dementie zijn hartverwarmend. En we zijn er trots op dat de workshopactiviteiten zijn opgepakt door vitale senioren en activiteitenbegeleiders die nu zelf de Spel Salon organiseren en post schrijven met bewoners.

Op welke wijze zorgen jullie voor een ontmoeting tussen kwetsbare en vitale ouderen?
Vitale senioren en kwetsbare ouderen in de zorginstellingen hebben verhalen gedeeld en uitgebeeld in 'De Spelsalon', met materialen aan tafel gewerkt, de eigen achtergronden en interesses aangeboord en samen brieven uit de wijk beantwoord. De ontmoetingen vinden plaats in een activiteitenruimte, op de kamer en op gesloten afdelingen.

Wat is de grootste hobbel tot nu toe?
Het is een periode van veel veranderingen en onzekerheid in de zorg, met sluitingen van sommige van de deelnemende locaties en bedreigingen van banen. We zijn met de zorgpartner, welzijn en de vrijwilligerscentrale aan het kijken op welke wijze we verder gaan met het werken met vrijwilligers. Een uitdagende tijd!

Tot slot graag een tip voor mensen die een vergelijkbaar project willen starten, waarbij vitale senioren zich inzetten voor kwetsbare ouderen.
Zorg voor ervaren en enthousiaste begeleiders. Probeer bij het werven van vitale senioren een vorm of actie te bedenken die aanspreekt op verschillende vlakken, omdat vitale senioren (in de grote stad) erg verschillen van achtergrond en motivatie. Ook kan het steun geven om met de vitale senioren in een groepje te opereren.

Naar project en projectenoverzicht »


De achtergrondfoto is afkomstig uit: Het is later, een uitgave van Stichting Morgen Wij, Fotograaf: Thomas Manneke.