Facebook Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid

Welkom bij 'Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid'Veertig mooie projecten


In februari 2013 zijn 40 projecten geselecteerd om deel te nemen aan Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid.

Meer weten?


Via onze nieuwsbrief en Facebook houden wij u graag op de hoogte van Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid.

TussenstandMirjam van Baalen van Scoop Welzijn uit Almelo vertelt hoe het met het project gaat.

Ontmoetingsplein 55+
In een stadswijk van Almelo worden kwetsbare ouderen actief benadert, bijvoorbeeld via huisbezoek door een vitale senior. In laagdrempelige, gezellige ontmoetingsmomenten wordt de behoefte aan ondersteuning bij kwetsbare ouderen bekeken. Dit wordt waar mogelijk gerealiseerd, met een centrale rol voor vitale senioren. Duurzaam door het creëren van een zelfreguleren sociaal netwerk.
Tussenstand, november, 2013

Waar zijn jullie de afgelopen maanden vooral mee bezig in het project?
De initiatiefgroep van drie personen is uitgebreid met twee personen namens de ouderenorganisaties en twee personen uit de wijkcommissie. De belangrijkste stappen die wij hebben gezet zijn:
het vaststellen hoe dit project zo goed mogelijk kan aansluiten op de behoeften van 55plussers en op alle activiteiten die er al zijn; het creëren van draagvlak; het ontwikkelen van huisstijl en website; matchen van vitale senioren en kwetsbare ouderen.

Wat hebben jullie tot nu toe al bereikt?
Er is een overzicht gemaakt van alle activiteiten die voor 55plussers plaatsvinden in de wijk. Met deze organisaties is contact gelegd. Diverse kwetsbare ouderen en vitale senioren konden met elkaar in contact worden gebracht. Onder andere een Armeense vrijwilliger die vier Armeense ouderen helpt om contact te maken met andere bewoners in hun flat en een 55plusser die een vrouw (93) helpt met de ipad.

Lukt het jullie om voldoende kwetsbare ouderen te bereiken?
De kwetsbare ouderen bereiken we op dit moment vooral via het netwerk. De Armeense ouderen zijn aangemeld door de bewonerscommissie van de flat waar ze wonen. Met de andere kwetsbare ouderen kwamen we in contact via de wijkcommissie, wijkverpleegkundigen en een woonzorgcentrum.

Wat is de grootste hobbel tot nu toe?
Ontmoetingsplein55plus wil een brug slaan tussen 55-plussers onderling en tussen 55 plussers en organisaties die activiteiten voor hen organiseren. Het heeft aardig wat overleg en tijd gekost om te bepalen welke plek Ontmoetingsplein55plus inneemt tussen het bestaande aanbod en daar draagvlak voor te creëren.

Wat is de mooiste reactie die jullie tot nu toe hebben ontvangen?
Vier Armeense ouderen leefden behoorlijk geïsoleerd in hun flat. Ze gaan nu wekelijks naar de spelletjesmiddagen in de flat en nemen deel aan het jaarlijks uitje. Van diverse mensen krijgen we de reactie 'Wat een mooi project hebben jullie.'

Naar project en projectenoverzicht »


De achtergrondfoto is afkomstig uit: Het is later, een uitgave van Stichting Morgen Wij, Fotograaf: Thomas Manneke.