Facebook Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid

Welkom bij 'Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid'Veertig mooie projecten


In februari 2013 zijn 40 projecten geselecteerd om deel te nemen aan Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid.

Meer weten?


Via onze nieuwsbrief en Facebook houden wij u graag op de hoogte van Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid.

TussenstandHarry Wassenaar van Stichting Welzijn Innovatiegroep NL uit Den Haag vertelt hoe het met het project gaat.

Ontwikkeling Particuliere Vervoersdienst
De Particuliere Vervoersdienst heeft als doel mobiliteit, veiligheid en contactmogelijkheden van kwetsbare, zelfstandig wonende ouderen te vergroten. Dit door buurtbewoners, met name vitale senioren, te activeren om hun tijd en privé auto beschikbaar te stellen; hiermee worden ouderen van vervoer en begeleiding voorzien. Het format van de goed werkende vervoersdienst in Scheveningen wordt gebruikt om in 6 andere gemeenten ook zo'n voorziening de weg op te krijgen.
Tussenstand, oktober 2013

Waar zijn jullie de afgelopen maanden vooral mee bezig in het project?
Vanaf februari zijn we gestart met de voorbereidende activiteiten voor de start van een Particuliere Vervoersdienst in zes gemeenten. Samen met welzijnsorganisaties in Delft, Rijswijk, Amersfoort, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis is een actieplan opgesteld dat wordt uitgevoerd. Tijdens de implementatieperiode wordt onder meer het werkgebied bepaald, de tarieven vastgesteld, verzekeringen doorgenomen, het pr-materiaal vervaardigd, vrijwilligers geworven en bekendheid gegeven aan het nieuwe aanbod onder ouderen.

Wat hebben jullie tot nu toe al bereikt?
In Delft en Rijswijk is in september 2013 de Particuliere Vervoersdienst van start gegaan met tientallen vrijwilligers en ruim zestig deelnemers. In de gemeenten Schiedam en Vlaardingen worden momenteel vrijwilligers geworven. De start van het project wordt in deze gemeenten in november 2013 verwacht. Maassluis en Amersfoort zullen conform planning in het voorjaar van 2014 van start gaan.
Een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van de Particuliere Vervoersdiensten is de ontwikkeling van een webapplicatie voor de registratie van klanten en vrijwilligers en het maken van matches. Elke organisatie krijgt zijn eigen inlogcodes, waardoor een ieder zijn eigen en beschermde administratie kan voeren.

Lukt het jullie om voldoende vitale senioren als vrijwilliger te bereiken?
Bij de eerste twee gestarte gemeenten Rijswijk en Delft is dat naar tevredenheid gelukt. We gebruiken bijvoorbeeld in het pr-materiaal foto's van vitale senioren die hulpbehoevende ouderen helpen (beeldvorming). Daarnaast wordt geworven in complexen waar ouderen wonen en vitale senioren worden aangesproken in wijkcentra en bij activiteiten.

Wat wordt de grootste uitdaging voor de komende drie maanden?
De uitdaging is hoe de methodiek aan te passen als het gewenste resultaat in een andere gemeente niet wordt behaald.

Heeft het project belangstelling van andere organisaties of in de media?
Naast geplaatste advertenties is in Rijswijk gebleken dat media (huis-aan-huiskranten, RTV West en websites) een persbericht goed oppakken. Er zijn verschillende publicaties verschenen. Naast verschillende nieuwe verzoeken van welzijnsorganisaties is opvallend dat de belangstelling toeneemt uit de zorgsector. Steeds vaker worden we benaderd door geïnteresseerde zorginstellingen voor een presentatie over de Particuliere Vervoersdienst.

Naar project en projectenoverzicht »


De achtergrondfoto is afkomstig uit: Het is later, een uitgave van Stichting Morgen Wij, Fotograaf: Thomas Manneke.