Facebook Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid

Welkom bij Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheidDe initiatiefnemers van het themaprogramma Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid zijn Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK. In de afgelopen drie jaar ondersteunden zij binnen dit programma 37 projecten en deden drie belangrijke ontdekkingen:

  • Kwetsbare ouderen die heel goed extra contact en ondersteuning kunnen gebruiken zijn vaak moeilijk te vinden en te bereiken. Hoe bereik je hen toch?
  • Vitale senioren zijn vaak sterk bereid om zich in te zetten voor deze groep. Maar hoe doe je dat met oog voor hun ambities en begrenzingen?
  • Een duurzaam contact tussen beiden werkt alleen als er sprake is van een echte ontmoeting, die meerwaarde biedt voor beiden. Hoe geef je dat vorm?

Op deze punten is veel geleerd. Alle ervaringen en resultaten kwamen op woensdagmiddag 25 maart 2015 samen in de Parade Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid, zie resultaten en tips. In de loop van de maand april zullen wij uitgebreider op de evaluatie ingaan.
De achtergrondfoto is afkomstig uit: Het is later, een uitgave van Stichting Morgen Wij, Fotograaf: Thomas Manneke.