Facebook Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid

Welkom bij 'Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid'Veertig mooie projecten


In februari 2013 zijn 40 projecten geselecteerd om deel te nemen aan Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid.

Meer weten?


Via onze nieuwsbrief en Facebook houden wij u graag op de hoogte van Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid.

TussenstandDennis Lohuis van Stichting Young Designers & Industry uit Amsterdam vertelt hoe het met het project gaat.

Zorg Met Elkaar: 4 mooie initiatieven
Mantelzorgers (vitale senioren), o.a. geworven via workshops en presentaties bij publieke evenementen, hebben samen met 'social designers' 4 ideeën ontwikkeld die het leven van kwetsbare ouderen mooier maken. Die worden nu uitgevoerd: GELUKSWANDELINGEN brengt mensen al wandelend in gesprek over thema's rond geluk & welbevinden; de INFORMELE WEGWIJZER helpt kwetsbare ouderen op weg in zorg- en welzijnsland; ALS WOORDEN BLOEMEN WORDEN biedt kwetsbare ouderen het plezier om in groepjes bloemen te tekenen en zo kleur te geven aan hun gevoel en in HET ZAL WERKEN bedenkt een uitvindersbrigade een oplossing voor de praktische problemen waar kwetsbare ouderen tegenaan lopen.
Tussenstand, november 2013

Waar zijn jullie de afgelopen maanden vooral mee bezig in het project?
Voor deze update hebben wij het thema Gelukswandelingen gekozen. Wij zijn vooral bezig geweest met het op gang brengen van de samenwerking met verzorgingshuizen: als eerste met Humanitas Bergweg, daar is een reeks wandelingen mee uitgevoerd, waarmee ervaring is opgedaan en het project verder ontwikkeld is. Vervolgens is de samenwerking met Laurens Antonius Binnenweg en Laurens Zuid opgestart.

Wat hebben jullie tot nu toe al bereikt?
Wij hebben inmiddels zes verschillende wandelroutes waarvan er vier al kant en klaar met routebeschrijving en vragen beschikbaar zijn (bij de balie van Humanitas Bergweg). Ondertussen is voldoende ervaring opgedaan, zodat ook andere verzorgingshuizen benaderd kunnen worden.

Lukt het jullie om voldoende kwetsbare ouderen te bereiken?
Ja, voornamelijk via vrijwilligerscoördinatoren van verzorgingshuizen.

Wat is de grootste hobbel tot nu toe?
De grootste hobbel is het vinden van zowel vitale senioren als vrijwilligers. En natuurlijk moet het weer meezitten.

Wat is de mooiste reactie die jullie tot nu toe hebben ontvangen?
De reactie na een gelukswandeling, van een bewoonster van Humanitas Bergweg die haar hele leven in het Oude Noorden heeft gewoond: 'Nou woon ik al zo lang in deze buurt, en vandaag heb ik echt wat nieuws geleerd.'

Naar project en projectenoverzicht »


De achtergrondfoto is afkomstig uit: Het is later, een uitgave van Stichting Morgen Wij, Fotograaf: Thomas Manneke.