Facebook Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid

Welkom bij 'Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid'Veertig mooie projecten


In februari 2013 zijn 40 projecten geselecteerd om deel te nemen aan Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid.

Meer weten?


Via onze nieuwsbrief en Facebook houden wij u graag op de hoogte van Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid.

TussenstandKitty Hesen van KilimanjaroWonen uit Eindhoven vertelt hoe het met het project gaat.

Zorgzame buurten
Als vervolg op een succesvolle pilot in Eindhoven worden vier buurten in of dorpen rond Eindhoven omgevormd tot Zorgzame buurten. Het initiatief moet uitgaan van buurtbewoners, van onderaf; de aanvrager helpt het dan op poten zetten. 'Kennen en gekend worden', dat is de basis. In bijeenkomsten wordt gezocht naar een oplossing voor het probleem van vraagverlegenheid. Een groep dagmakelaars is bij toerbeurt telefonisch bereikbaar om vraag en aanbod te koppelen.
Tussenstand, november 2014

Waar zijn jullie de afgelopen maanden vooral mee bezig in het project?
We hebben tijdens meer dan twintig bijeenkomsten verteld over de Zorgzame buurt, zodat het concept steeds meer bekend wordt. We zijn in drie nieuwe buurten samen met bewoners gestart met de ontwikkeling van Zorgzame buurten. Onder Zorgzame buurten verstaan we intensief nabuurschap, mogelijkheden om elkaar laagdrempelig te ontmoeten en een eenvoudig systeem van burenhulp in de buurt.

Waar zijn jullie tot nu toe het meest trots op?
We zijn er trots op dat we met een minimum aan geld een maximum aan betrokkenheid van bewoners en enthousiasme vanuit de buurten mobiliseren. De aanpak kenmerkt zich door persoonlijke benadering en eenvoud. We zijn er trots op als we horen hoe blij mensen zijn om in een Zorgzame buurt te wonen.

Op welke wijze zorgen jullie voor een ontmoeting tussen kwetsbare en vitale ouderen?
Samen met alle ouderen in de buurt praten we over wensen, tips en ideeën. Jonge en oude buurtbewoners organiseren activiteiten voor buurtbewoners en bieden daar waar nodig hulp. Koffie-inloop, samen eten, leesclub, wandelen en tal van andere activiteiten. Zeven dagen per week kunnen mensen bellen naar de hulptelefoon en wordt er een match gemaakt tussen aanbieder en vrager. Iedereen doet wat hij of zij kan en wil doen.

Wat wordt de grootste uitdaging voor de komende drie maanden?
Het wordt een grote uitdaging om in gesprek te komen met (ongeorganiseerde) bewoners in nieuwe buurten en dorpen om samen met hen het nabuurschap in hun buurt verder vorm te geven. Te vaak lopen we vast op wijkverenigingen of dorpsraden die blijven praten en niet komen tot doen. Jammer want we zien nu in vier buurten hoeveel positieve energie te genereren is met open startbijeenkomsten.

Tot slot graag een tip voor mensen die een vergelijkbaar project willen starten (waarbij vitale senioren zich inzetten voor kwetsbare ouderen).
Stop met het optuigen van overlegstructuren en het houden van enquêtes. Begin met het persoonlijk uitnodigen van alle ouderen in de buurt en vraag hen naar ideeën en tips om de buurt (nog) prettiger te maken om op een fijne manier oud te kunnen worden.. Beweeg mee met de bewoners en geef samen met hen vorm aan hun voorstellen en ideeën.

Naar project en projectenoverzicht »


De achtergrondfoto is afkomstig uit: Het is later, een uitgave van Stichting Morgen Wij, Fotograaf: Thomas Manneke.