Facebook Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid

Welkom bij 'Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid'Veertig mooie projecten


In februari 2013 zijn 40 projecten geselecteerd om deel te nemen aan Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid.

Meer weten?


Via onze nieuwsbrief en Facebook houden wij u graag op de hoogte van Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid.

TussenstandIngrid van Rens van BrabantZorg uit Veghel vertelt hoe het met het project gaat.

De Ontmoeting extra
De Ontmoeting extra richt zich op die kwetsbare ouderen die afhaken bij reguliere ontmoetingsactiviteiten van het ontmoetingscentrum in Oss. De oorzaak van dit afhaken is bijvoorbeeld omdat zij structuur nodig hebben dan in het reguliere aanbod aanwezig is; of vanwege andere (praktische) drempels. Vitale senioren zullen hen als coach, één-op-één, begeleiden om de stap weer te zetten. Zij komen het liefst al in actie als iemand dreigt af te haken.
Tussenstand, november 2013

Waar zijn jullie de afgelopen maanden vooral mee bezig in het project?
In september zijn we daadwerkelijk gestart. We hebben met name gefocust op het benaderen van kwetsbare senioren en hen betrekken bij het project. Daarnaast zijn de vrijwilligers met name bezig geweest met het verzamelen van ideeën voor een leuke invulling van de dag. Ze hebben daar verschillende ideeën voor gevonden, zoals samen met de deelnemers een levensverhaal maken of samen naar het winkelcentrum gaan.

Waar zijn jullie tot nu toe het meest trots op?
We zijn het meest trots op de enthousiaste groep vrijwilligers, die erg voortvarend van start is gegaan, zich verantwoordelijk voelt en er echt iets van wil maken.

Op welke wijze zorgen jullie voor een ontmoeting tussen kwetsbare en vitale ouderen?
Ontmoeting staat voorop, want ze brengen samen de dag door!

Wat wordt de grootste uitdaging voor de komende drie maanden?
De grootste uitdaging is het bereiken van meer kwetsbare senioren, zodat de groep groter wordt. Op dit moment zijn er vier aanmeldingen.

Tot slot graag een tip voor mensen die een vergelijkbaar project willen starten, waarbij vitale senioren zich inzetten voor kwetsbare ouderen.
Als je een goed idee hebt, gewoon doen en niet snel opgeven! Wij merken dat je met geduld en doorzettingsvermogen ver komt.

Naar project en projectenoverzicht »


De achtergrondfoto is afkomstig uit: Het is later, een uitgave van Stichting Morgen Wij, Fotograaf: Thomas Manneke.